30.08.2016

Forbrug og investeringer trækker væksten i BNP


Det moderate opsving i dansk økonomi fortsætter trods øget international usikkerhed i kølvandet på Brexit. Det er den indenlandske efterspørgsel, der trækker væksten. Det private forbrug vokser støt, godt hjulpet på vej af en stigende beskæftigelse og lave prisstigninger, der giver en solid indkomstfremgang.

Indkomst og forbrug går hånd i hånd
Forstør

Der har været fremgang i dansk økonomi de seneste år. Beskæftigelsen er steget kraftigt, mens BNP-væksten har været mere træg. Fundamentet for fortsat fremgang vurderes at være intakt trods stigende usikkerhed om den internationale økonomi. Familiernes købekraft styrkes af stigende beskæftigelse og meget lave prisstigninger. Det sikrer sammen med lave renter og stigende huspriser, at de danske familier har plads til at øge det private forbrug. De lave renter og en tiltagende udnyttelse af de eksisterende maskiner og bygninger ventes samtidig at medføre, at virksomhederne øger deres investeringer. 

Drivkræfterne bag væksten i Danmark er dermed skiftet. I starten af opsvinget fik en stærk eksport dansk økonomi op i gear, mens det nu i højere er de danske familier og virksomheder, der holder væksten i gang. Samlet set ventes BNP-væksten at blive 0,9 pct. i 2016 og 1,5 pct. i 2017.

Forbruget er i støt fremgang, efter at det lå underdrejet i flere år efter finanskrisen, hvor stigningen i indkomsten kun lige kunne holde trit med inflationen. Samtidigt var familiernes gæld i deres boliger blevet meget stor i forhold til værdien af boligerne, så friværdierne var beskedne. Det gav et behov for en gradvis konsolidering af familiernes økonomi.

De danske familier har siden nedbragt deres gæld væsentligt som andel af indkomsterne, og den langvarige konsolideringsproces efter finanskrisen vurderes at være omtrent tilendebragt. Udsigten til fortsat lave renter, stigende boligpriser og større friværdier betyder, at familierne igen kan øge deres forbrug og boliginvesteringer i et lidt højere tempo end fremgangen i deres indkomst.


Publikationer