Korrektioner af udgiftslofterne


Udgiftslofterne ligger som udgangspunkt fast for en 4-årig periode.

Der kan i henhold til budgetloven § 8 dog løbende foretages justeringer af mere teknisk karakter, som navnlig afspejler usikkerhed omkring pris- og lønstigninger, de konkrete prioriteringer mellem kommuner, regioner og staten samt evt. diskretionære beslutninger vedrørende nogle områder uden for loftsstyring.

Dertil kan der foretages ændringer af udgiftslofterne ved lov, jf. budgetlovens § 6, stk. 2.

Du kan læse mere om de overordnede principper for beregningen af administrative korrektioner i nedenstående notat.

Læs mere om korrektioner af udgiftslofterne:

Publikationer