Finansministeriets regnemetoder


Her præsenteres en oversigt over de vigtigste regnemetoder og modeller, der anvendes i Finansministeriet, samt uddybende information om Finansministeriets metode til beregning af strukturel saldo, gab og strukturelle niveauer.

Generelt om regnemetoder


Strukturel saldo


Strukturelle niveauer og konjunkturgab


Finanseffekter

Vejledning om samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger

Hovedformålet med at udarbejde samfundsøkonomiske vurderinger er at klarlægge konsekvenserne af de offentlige tiltag, før der træffes en beslutning om igangsættelse af et tiltag eller valg mellem flere alternative løsningsmuligheder. 


Strukturelle BNP-effekter

Publikationer