22.02.2018

Indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser i 2015


Finansministeriet har opdateret sidste års opgørelse af indvandrere og efterkommeres nettobidrag til de offentlige finanser. Analysen viser blandt andet, at ikke-vestlige indvandrere og efterkommere indebærer en samlet nettoudgift for de offentlige finanser på 36 mia. kr. i 2015. Indvandrere i job bidrager positivt, og det gælder også asylmodtagere, der kommer i beskæftigelse.

Publikationer