25.04.2019

Evaluering af Jobreform fase 1


Jobreform fase 1 er en reform af kontanthjælpssystemet. Med reformen er der indført et kontanthjælpsloft, som øger gevinsten ved at komme i beskæftigelse, og en 225-timersregel, der stiller krav om, at kontanthjælpsmodtagere fastholder en vis tilknytning til arbejdsmarkedet.

Publikationer