Budgetoversigt (arkiv)


Budgetoversigten er Finansministeriets regelmæssige orientering om den aktuelle status for de offentlige udgifter, finanspolitikken, de samlede offentlige finanser og statsfinanserne. Budgetoversigten omhandler blandt andet udviklingen i statens drifts-, anlægs- og udlånsbudget (DAU) – herunder statens indtægter og udgifter – samt statens gæld.

Budgetoversigten udgives tre gange årligt i maj, august og december.

I højre side kan du finde de seneste budgetoversigter.

Publikationer