Budgetvejledning


Finansministeriet fastsætter de overordnede regler for anvendelsen af bevillinger i staten.

Reglerne vedrørende disponering over bevillinger fastsættes i budgetvejledningen, som udgives af Finansministeriet.

Budgetloven og lov om udgiftslofter udgør de overordnede rammer for udgiftspolitikken, mens bevillinger i de enkelte år fastsættes på finansloven. I budgetvejledningen findes de konkrete regler for statsadministrationens disponering over bevillinger.

Budgetvejledningen omfatter således regler for bl.a. fastsættelse af gebyrer, lønudgifter, refusion af købsmoms, it-projekter og forelæggelse for Folketingets Finansudvalg.

I højre side finder du seneste budgetvejledning som træder i kraft d. 1. januar 2016.

Budgetvejledning

Adgang til tidligere publikationer

Publikationer