Mellemfristede fremskrivninger


Regeringen præsenterede i maj 2017 ”Vækst og velstand 2025”, der lægger de overordnede spor for den økonomiske politik frem mod 2025.

Med ”Vækst og Velstand 2025”  fremlagde regeringen en plan, som sætter ambitiøse mål og pejlemærker for den økonomiske politik over de kommende år. 

Planen bygger videre på den reformkurs, der har tjent Danmark godt over de seneste år. Regeringen har et mål om at øge den strukturelle beskæftigelse med 55-60.000 personer frem mod 2025. Det skal ske gennem fem indsatsområder, der skal øge arbejdsudbuddet og understøtte et holdbart opsving. Sammen med et mål om at øge produktiviteten med 35 mia. kr. vil regeringen løfte den samlede velstand med 80 mia. kr. i 2025. Planen fastlægger samtidig de centrale mål og pejlemærker for finanspolitikken frem mod 2025. 

Der sker løbende opdateringer af 2025-planen i forbindelse med blandt andet Danmarks Konvergensprogram til EU, der almindeligvis fremsendes til EU-Kommissionen i april.

I højre side finder du de seneste 2025-fremskrivninger.

Publikationer