Udgiftslofter og statens finanser


Publikationen udgiftslofter og statens finanser er Finansministeriets regelmæssige orientering om den aktuelle status for udviklingen i statens drifts-, anlægs- og udlånsbudget (DAU) – herunder statens indtægter og udgifter – samt statens gæld. Desuden giver publikationen overblik over opfølgningen på de gældende udgiftslofter for stat, kommuner og regioner.

Udgiftslofter og statens finanser udgives tre gange årligt i maj, august og december.

I højre side kan du finde dette års og sidste års udgivelser. Ældre udgivelser kan findes i arkivet for publikationer.

Publikationer