01.10.2017

Meld en regel


Regeringen ønsker at skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor, som leverer velfærd af høj kvalitet til både borgere og virksomheder.

Meld En Regel postkasse

En af måderne at løfte kvaliteten på er ved at give medarbejderne i det offentlige mere tid til deres kerneopgaver. Derfor skal der bl.a. ses kritisk på eksisterende regler og proces- og dokumentationskrav, som evt. kan forenkles eller fjernes, så medarbejderne slipper for at bruge tid på unødige krav og registreringer og i højere grad kan bringe deres faglighed i spil.  

Hvis det skal lykkes at give medarbejderne større frihed og mere plads til at bruge deres faglighed, forudsætter det en fælles indsats. Regeringen vil derfor inddrage både borgere, virksomheder og organisationer i regelforenklingsarbejdet. 

Nuværende regler skal udfordres, og "Meld En Regel" gør det nemt at indlevere forslag til regler og dokumentationskrav, der med fordel kan ændres eller helt afskaffes.

Alle saglige forslag til, hvordan regler kan forenkles, vil blive behandlet seriøst. Og hvis det vurderes muligt og fornuftigt, vil regeringen tage initiativ til at gennemføre forslagene.

Dit bidrag vil som udgangspunkt være underlagt retten til aktindsigt.

Indsend forslag til regelforenkling
Du kan fremsende forslag ved at benytte en af nedenstående muligheder:

  1. Udfyld formularen nedenfor og afslut med at trykke "Send forslag" 

  2. Send en mail og eventuelle filer til MeldEnRegel@fm.dk.
Fill out my online form.

Publikationer