Ministeriet


Finansministeriet spiller en helt central rolle for skiftende regeringers økonomiske politik. Ministeriet er blandt andet ansvarlig for udarbejdelsen af de årlige finanslove, der populært sagt er budgettet for alle statens udgifter og indtægter.

Finansministeriets hovedarbejdsområder:

  • Økonomisk politik
  • Mere effektiv regulering, produktivitet og vækst
  • EU og international økonomisk politik
  • Offentlige finanser
  • Kommuner og regioner
  • Statens selskaber
Klik her for at læse mere om arbejdsområderne.

Publikationer