Finansministeriets koncern


Finansministeriets koncern består af et departement og 5 institutioner. Se organisationen her og læs mere om institutionernes arbejde.

Finansministeriets koncernorganisationsdiagram DK
Forstør

Moderniseringsstyrelsen tager sig af statens overordnede arbejdsgiveropgaver på det løn-, pensions- og personalepolitiske område. Moderniseringsstyrelsen indgår overenskomster med de faglige organisationer for de ca. 180.000 ansatte inden for det statslige område, samt rådgiver og varetager konsulentopgaver for ministerier og styrelser. Herudover har styrelsen som opgave at skabe de bedst mulige rammer for en stadig mere effektiv offentlig sektor, herunder bedre styring af de statslige institutioners økonomi.

Digitaliseringsstyrelsen står i spidsen for digitaliseringen af Danmark og har ansvaret for at implementere regeringens digitale ambitioner og sikre national udbredelse af velfærdsteknologi i den offentlige sektor. Digitalisering er en hjørnesten i den nødvendige modernisering af den offentlige sektor frem mod 2020 og bygger på et forpligtende samarbejde mellem stat, regioner og kommuner. 

Statens Administration udfører løn- og regnskabsopgaver for ca. 140 statslige institutioner og administrerer løn, tilskud og støtte mv. for en række ministerier. Hovedopgaverne er at udvikle best practice i det offentliges driftsopgaver og sikre faglig og professionel varetagelse heraf.

Statens It har ansvaret for at drive en effektiv it-understøttelse og sikre en høj og ensartet it-service på tværs af staten. Hovedopgaverne omfatter drift, support, udvikling og harmonisering af it i staten. Styrelsen har ansvaret for otte ministeriers it-drift, -vedligeholdelse og -administration.

Finansministeriets koncern har en række fælles mål og strategier, som du kan læse mere om under mål- og resultatplaner og årsrapporter.

Center for offentlig innovation (COI) er et nationalt center finansieret af regeringen og KL med hver halvdelen. Centeret bidrager til øget kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor gennem innovation. Centeret arbejder sammen med innovationsaktive på arbejdspladser over hele landet på tværs af staten og kommunerne. En hovedaktivitet er at styrke spredning af værdifulde løsninger fra et sted i den offentlige sektor til andre steder hurtigere, end det vil ske af sig selv.

Publikationer