Mission, vision og værdier


Her kan du læse om Finansministeriets mission, vision og værdier.

Finansministeriets mission, vision og værdier
Forstør

Mission

Finansministeriet giver regeringen det bedst mulige grundlag for at føre en sund økonomisk politik, der styrker vækst og produktivitet samt sikrer effektivisering af den offentlige sektor. 

Vision

Finansministeriet skal være et analytisk kraftcenter, udfordre og udvikle det fulde potentiale i medarbejderne og skabe fremtidens topledere.

Finansministeriet skal agere som én koncern og være rollemodel for effektivisering, drift og udvikling af den offentlige sektor i Danmark.

Værdier
Værdierne opsummerer de grundelementer, som altid bør kendetegne ledelsesstilen, medarbejdernes tilgang til opgaverne og eksterne samarbejdsparters opfattelse af Finansministeriet. Værdierne gennemsyrer så at sige alle handlinger i Finansministeriet.

Værdi
Definition 

Vi har høj faglighed Vi har det høje faglige niveau og den evne til at tænke nyt, som skal til for at udarbejde gode grundlag for politiske beslutninger.
Vi er troværdige Vi er troværdige og konstruktive i samarbejdet med eksterne parter.
Vi hjælper hinanden Vi er gode kolleger, der hjælper hinanden og samarbejder på tværs af organisationen.
Vi er engagerede
Vores ihærdige stræben efter en effektiv og prioriteret anvendelse af de offentlige ressourcer bidrager til en sund samfundsudvikling. Vi er parate til at yde en ekstra indsats, når der er brug for det. Vi er fleksible og stræber efter en balance mellem arbejde og privatliv.

 
 

Publikationer