Retningslinjer vedrørende aktiv information


På baggrund af offentlighedsloven har Finansministeriets departement fastsat følgende retningslinjer:


1. På Finansministeriets departements hjemmeside skal fremgå følgende information: 

  • Overordnet information om Finansministeriets arbejdsområder, herunder om Finansministeriets arbejde med de årlige finanslove.

  • Aktuelle nyheder vedrørende Finansministeriets arbejdsområder.

  • Diverse publikationer.

  • Overordnet information om Finansministeriets organisation, herunder organisationsdiagram, mission, vision, værdier og ledelsesgrundlag.

  • Årsrapporten, der præsenterer Finansministeriets virksomhed, årets økonomiske hovedtal samt forventningerne til det kommende år.

2. På Finansministeriets departements hjemmeside skal fremgå følgende links:

  • Link, der henviser til alle gældende love og regler på Finansministeriets område, herunder finansloven, aktstykker og Finansministeriets Budgetvejledning.

  • Link, der henviser til dokumenter på Folketingets hjemmeside vedrørende Finansministeriets område, herunder finansministerens fremsatte forslag til love og andre beslutninger, finansministerens svar på § 20-spørgsmål fra Folketingets medlemmer og udvalgsdokumenter vedrørende Folketingets Finansudvalg.

  • Link til aabenhedsordning.dk med oplysninger om finansministerens deltagelse i arrangementer af officiel repræsentativ karakter, modtagne gaver, repræsentationsudgifter, officielle aktiviteter i indeværende måned og udgifter til tjenesterejser.

  • Link til mål- og resultatplaner for Finansministeriets styrelser (Moderniseringsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Statens Administration og Statens It).

Publikationer