04.04.2017

Sammenhængsreform: Borgeren først - en mere sammenhængende offentlig sektor

Danmark har et af verdens bedste velfærdssamfund. Gennem generationer har vi i fællesskab opbygget en velfungerende offentlig sektor med mange fagligt dygtige og engagerede medarbejdere. Men vi har også en stor og kompleks offentlig sektor, hvor vi år for år har lagt lag på lag af regulering og nye opgaver.

08.02.2017

Finanslov for 2017

Finansloven for 2017 blev vedtaget af Folketinget d. 15. december 2016. Formelt er det finanslovforslaget for 2017 i kombination med de vedtagne ændringsforslag, der er juridisk gældende som grundlag for disponeringen af indtægter og udgifter i staten i finansåret 2017.

29.01.2017

Regeringens kasseeftersyn på it-området

På baggrund af den tidligere Venstre-regerings regeringsgrundlag af juni 2015 er der foretaget et kasseeftersyn af det statslige it-område, som har haft til formål at afdække eventuelle udgiftspolitiske og styringsmæssige udfordringer på it-området. Eftersynet er gennemført med afsæt i fire delområder: statens samlede it-omkostninger, it-projekter over 5 mio. kr., kritiske it-systemer samt kvaliteten af it-opgavevaretagelsen.

30.08.2016

Forslag til finanslov for finansåret 2017

Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte forslag til finanslov for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Da finansåret følger kalenderåret, skal forslaget fremsættes inden udgangen af august. Regeringen fremsætter således forslag til finanslov for 2017 tirsdag d. 30. august 2016 kl. 11.

30.08.2016

DK2025 - Et stærkere Danmark

Verden omkring os er blevet mere usikker. Det økonomiske opsving er i mange lande trægt, og briterne har besluttet at forlade EU. Europa er udfordret af den internationale flygtninge- og migrantkrise, og internationale spændinger er taget til. Globalisering, digital omstilling og ny teknologi giver nye muligheder, men også udfordringer. Med den øgede usikkerhed, der præger verden, er det så vigtigt som nogensinde at have en god og stærk økonomi i Danmark.