20.06.2008

Ledelse på dagsordenen

"Ledelse på dagsordenen" har til formål at behandle problemstillinger og udfordringer for offentlig ledelse og pege på tiltag, der kan medvirke til at fremme bedre ledelse i den offentlige sektor.

20.06.2008

Kvalitet i fokus

Pjecen "Kvalitet i fokus" indeholder en diskussion af, hvad der forsts ved kvalitet, og hvordan der kan arbejdes med kvalitetsudvikling i den offentlige sektor. Pjecen stiller dermed skarpt på, hvad der skal til for at forbedre kvaliteten af de offentlige ydelser, og hvem der har ansvaret for at definere kvaliteten: politikerne, de ansatte eller borgerne?

20.06.2008

IT, Internettet og den offentlige sektor

Anvendelse af internettets muligheder kan ændre den offentlige sektors mde at kommunikere med borgere og virksomheder p og samtidigt effektivisere offentlige organisationers interne arbejdsprocesser.

20.06.2008

Investing in Denmark's future

A number of large infrastructure projects have now been completed or are close to completion. This allows focusing on new challenges, which will materialize in the coming years.

20.06.2008

Budgetvejledning 2001

En række af bestemmelserne i Budgetvejledning 2001 er ændret i forhold til bestemmelserne i Budgetvejledning 1996.

20.06.2008

Digital forvaltning

Rapporten fra udvalget om digital forvaltning redegør for potentialerne ved digital forvaltning for borgere, virksomheder og den offentlige sektor og belyser barrierer for potentialernes indfrielse. Rapporten indeholder tillige en række anbefalinger, der retter sig mod løbende at forbedre grundlaget for digital forvaltning.

20.06.2008

Budgetredegørelse 2000/2001

Budgetredegørelse 2000/2001 indeholder tre hovedtemaer. Tema 1 omhandler udviklingen i de offentlige udgifter, tema 2 vedrører den sociale og integrationspolitiske indsats og i tema 3 analyseres mulighederne for bedre anvendelse af ressourcerne i den offentlige sektor.