01.12.2001

Investeringer i Danmarks fremtid

Offentlige investeringer er afgørende for velfærdssamfundets udvikling. De seneste 10 år har været en periode med betydelige samfundsmæssige investeringer i bl.a. de store faste forbindelser over Øresund og Storebælt, udbygningen af motorvejsnettet og den kollektive trafik, miljøinvesteringer, kulturbyggeri, forbedringer på sygehusene, ældreboliger og moderne uddannelsesinstitutioner.

25.10.2001

Ledelse på dagsordenen

"Ledelse på dagsordenen" har til formål at behandle problemstillinger og udfordringer for offentlig ledelse og pege på tiltag, der kan medvirke til at fremme bedre ledelse i den offentlige sektor.

13.06.2001

IT, Internettet og den offentlige sektor

Anvendelse af internettets muligheder kan ændre den offentlige sektors mde at kommunikere med borgere og virksomheder p og samtidigt effektivisere offentlige organisationers interne arbejdsprocesser.

21.05.2001

Digital forvaltning

Rapporten fra udvalget om digital forvaltning redegør for potentialerne ved digital forvaltning for borgere, virksomheder og den offentlige sektor og belyser barrierer for potentialernes indfrielse. Rapporten indeholder tillige en række anbefalinger, der retter sig mod løbende at forbedre grundlaget for digital forvaltning.

09.05.2001

Finansredegørelse 2001

Finansredegørelse 2001 viser, at regeringens langsigtede visioner – målene i Danmark 2010 – er inden for rækkevidde.

01.05.2001

Budgetvejledning 2001

En række af bestemmelserne i Budgetvejledning 2001 er ændret i forhold til bestemmelserne i Budgetvejledning 1996.