05.12.2002

Økonomisk Redegørelse - December 2002

Økonomisk Redegørelse indeholder: Regeringens prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2004. En vurdering af de samfundsøkonomiske virkninger af finansloven for 2003 og en vurdering af regeringens og andres prognoser siden 1980

05.12.2002

Budgetoversigt 4 - December 2002

Budgetoversigten indeholder blandt andet en aktuel status for de samlede offentlige finanser og finanspolitikken. Budgetoversigten fokuserer desuden på statens finanser – her­under statens udgifter og indtægter – og udviklingen i statsgælden.

11.11.2002

Finansredegørelse 2002

Finansredegørelsen analyserer blandt andet: De økonomiske resultater og udfordringer, Udviklingen i arbejdsstyrken, Dansk økonomi frem til 2010 og Finanspolitikkens holdbarhed.

15.10.2002

The Common Assessment Framework - CAF 2002

This leaflet has been prepared in order to introduce the new version of the Common Assessment Framework at the Second Quality Conference for Public Administrations in the EU held in Copenhagen, Denmark on the 2nd, 3rd and 4th of October 2002.