11.12.2003

Budgetoversigt 3, december 2003

Af Budgetoversigt 3, december 2003, fremgår det blandt andet, at der på finansloven for 2004 er budgetteret med et overskud på statens DAU-saldo på 10 mia.kr.

11.12.2003

Økonomisk Redegørelse, december 2003

Økonomisk Redegørelse indeholder: Regeringens prognose for dansk
og international økonomi frem til og med 2005 samt en vurdering af kravene til finanspolitikken.

28.10.2003

Mindre bureaukrati - helt enkelt!

I pjecen ”Mindre bureaukrati – helt enkelt!” gives der eksempler på 10 områder, hvor lovgivning og administration er blevet forenklet til gavn for f.eks. frivillige foreninger, SU-modtagere og virksomheder.

08.10.2003

Effektiv opgavevaretagelse i staten

Effektiv opgavevaretagelse i staten samler vejledninger om: Effektiviseringsstrategier, Mål- og resultatstyring, Udbudspolitikker og Indkøbspolitikker