11.12.2003

Økonomisk Redegørelse, december 2003

Økonomisk Redegørelse indeholder: Regeringens prognose for dansk
og international økonomi frem til og med 2005 samt en vurdering af kravene til finanspolitikken.

11.12.2003

Budgetoversigt 3, december 2003

Af Budgetoversigt 3, december 2003, fremgår det blandt andet, at der på finansloven for 2004 er budgetteret med et overskud på statens DAU-saldo på 10 mia.kr.

28.10.2003

Mindre bureaukrati - helt enkelt!

I pjecen ”Mindre bureaukrati – helt enkelt!” gives der eksempler på 10 områder, hvor lovgivning og administration er blevet forenklet til gavn for f.eks. frivillige foreninger, SU-modtagere og virksomheder.

08.10.2003

Effektiv opgavevaretagelse i staten

Effektiv opgavevaretagelse i staten samler vejledninger om: Effektiviseringsstrategier, Mål- og resultatstyring, Udbudspolitikker og Indkøbspolitikker