07.12.2005

Økonomisk Redegørelse, december 2005

Økonomisk Redegørelse, december 2005 indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2007 og en vurdering af finanspolitikken.

06.12.2005

Budgetoversigt 3, December 2005

Med aftalerne om finansloven for 2006 iværksættes en række nye større initiativer inden for blandt andet forskning, uddannelse, innovation og iværksætteri, vilkårene for børnefamilier, sygehuse og ældre samt natur og miljø.

23.11.2005

Udlicitering i krydsild

Staten, amterne og kommunerne udliciterer hvert år opgaver for næsten 50 mia. kr. Heraf forløber langt de fleste udliciteringer uden problemer.

12.10.2005

Serviceeftersyn af vandsektoren

På baggrund af et serviceeftersyn af vandsektoren fremlægger regeringen et ideoplæg med forslag til initiativer: Initiativerne sigter på at modernisere og præcisere reguleringen af vand- og kloakforsyningen, så den høje standard kan bevares fremover.