20.12.2006

Danmarks Konvergensprogram 2006

Danmarks konvergensprogram for 2006 er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i den reformerede Stabilitets- og Vækstpagt. Konvergensprogrammet udarbejdes én gang om året og sendes til EU.

05.12.2006

Økonomisk Redegørelse, december 2006

Økonomisk Redegørelse, december 2006 indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2008 samt en vurdering af kravene til finanspolitikken.

05.12.2006

Budgetoversigt 3, december 2006

I finansloven for 2007 skønnes overskuddet på statens DAU-saldo til 68½ mia. kr. i 2007, mens der i 2006 skønnes et overskud på ca. 83¾ mia.kr. De store overskud i 2006 og 2007 skyldes navnlig den gunstige konjunktursituation samt merindtægter fra Nordsø-aktiviteterne.

16.11.2006

På vej mod en kvalitetsreform - arbejdsplan

Regeringen vil i sommeren 2007 fremlægge en strategi for en kvalitetsreform. En reform, som skal sikre fortsat fornyelse og udvikling af det danske velfærdssamfund. Regeringen har derfor nedsat et ministerudvalg for kvalitet i den offentlige sektor.
Denne arbejdsplan viser, hvordan ministerudvalget har struktureret arbejdet, og hvilke spørgsmål der blandt andet vil blive drøftet på de 5 planlagte temamøder.

16.11.2006

På vej mod en kvalitetsreform - debatpjece om udfordringerne

Regeringen vil i sommeren 2007 fremlægge en strategi for en kvalitetsreform. En reform, som skal sikre fortsat fornyelse og udvikling af det danske velfærdssamfund. Denne pjece fortæller om de udfordringer, som den offentlige service står over for i de næste årtier, og som reformen skal være med til at give svar på.

06.11.2006

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen mv.

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. Opfølgning på velfærdsaftalen. Opfølgning på aftale om fremtidig indvandring. Aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen følger op på velfærdsaftalen og udmønter i alt 39 mia. kr. i perioden 2007 til 2012.

03.11.2006

Danmarks nationale reformprogram - første fremskridtsrapport

Reformprogrammet er Danmarks nationale bidrag til Lissabon-strategien, som er EU’s strategi for øget vækst og beskæftigelse. Ifølge Lissabon-strategiens treårige cyklus skal medlemslandene hvert tredje år udarbejde et Nationalt Reformprogram for vækst og beskæftigelse. Det første Reformprogram blev således udarbejdet og fremsendt til Kommissionen i oktober 2005. I de mellemliggende år skal medlemslandene udarbejde fremskridtsrapporter for det nationale reformarbejde.

28.08.2006

Økonomisk Redegørelse, august 2006

Økonomisk Redegørelse, August 2006 indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2007 samt en vurdering af kravene til finanspolitikken.