12.12.2007

Bag de røde mure

Den røde Bygning på hjørnet af Christiansborg Slotsplads og Slotsholmsgade udgør i dag rammen om Finansministeriets arbejde. Som en sand gøgeunge er det i årenes løb lykkedes Finansministeriet at fortrænge de øvrige ministerier, der oprindeligt også havde deres plads her.