08.12.2008

Økonomisk Redegørelse, december 2008

Økonomisk Redegørelse, december 2008 indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2010 samt en vurdering af finanspolitikken.

26.08.2008

I form til fremtiden - Finanslovforslaget for 2009

Dansk økonomi er grundlæggende sund. Beskæftigelsen er rekordhøj og ledigheden ekstraordinært lav. Både den offentlige økonomi og betalingsbalancen udviser pæne overskud. Og Danmark er ikke tynget af store gældsposter.

26.08.2008

Økonomisk Redegørelse, August 2008

Økonomisk Redegørelse, august 2008 indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2009 samt en vurdering af finanspolitikken.

26.08.2008

Budgetoversigt 3, august 2008

På finanslovforslaget for 2009 skønnes overskuddet på statens finanser til 63¼ mia. kr. i 2009, mens der i 2008 skønnes et overskud på 68 mia. kr. De ventede overskud skal blandt andet ses i sammenhæng med den aktuelle konjunktursituation med høj beskæftigelse og lav ledighed samt betydelige indtægter fra Nordsø-aktiviteterne.