10.12.2009

Økonomisk Redegørelse, december 2009

Økonomisk Redegørelse, december 2009, indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2011 samt en vurdering af finanspolitikken.

17.11.2009

Aftaler om Finansloven for 2010

Regeringens aftale om finansloven for 2010 indeholder en række nye vækstinitiativer, der skal understøtte vækst og beskæftigelse og dæmpe udviklingen i ledigheden.

21.10.2009

Danmarks nationale reformprogram

Formålet med det Nationale Reformprogram og de årlige fremskridtsrapporter er at beskrive de tiltag, som Danmark tager for at leve op til Lissabonstrategiens overordnede målsætninger om langsigtet jobskabelse og vækst.

27.08.2009

Økonomisk Redegørelse, August 2009

Økonomisk Redegørelse, august 2009 indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2010 samt en vurdering af finanspolitikken.

26.08.2009

Budgetoversigt 2, August 2009

Med finanslovforslaget for 2010 skønnes der et underskud på statens finanser på godt 91 mia. kr. i 2010, mens der i 2009 skønnes et underskud på 26½ mia. kr.