15.12.2010

Budgetvejledning 2011

Budgetvejledning 2011 erstatter Budgetvejledning 2010 og reglerne i Budgetvejledning 2011 gælder fra og med finansåret 2011.

12.12.2010

Økonomisk Redegørelse, december 2010

Økonomisk Redegørelse, december 2010, indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2012 samt en vurdering af de finanspolitiske udfordringer.

12.12.2010

Budgetoversigt 3, december 2010

I 2010 ventes det offentlige forbrug at vokse mere end hidtil forudsat, og skønnet for det offentlige forbrug er opjusteret med 5 mia. kr. i 2010. De offentlige budgetter for 2011 flugter imidlertid med det planlagte niveau i genopretningsaftalen og augustvurderingen. Realvæksten i det offentlige forbrug skønnes til 1,0 pct. i 2010 og -0,3 pct. i 2011.

22.08.2010

Økonomisk Redegørelse, august 2010

Økonomisk Redegørelse, august 2010, indeholder en prognose for dansk og international økonomi frem til og med 2011 samt en vurdering af finanspolitikken.

24.06.2010

Budgetredegørelse 2010

”Budgetredegørelse 2010” gør status over de seneste års kraftige vækst i det offentlige forbrug og peger samtidigt på en række områder, hvor der er mulighed for omprioriteringer og bedre udnyttelse af ressourcerne.