20.12.2011

Økonomisk Redegørelse, december 2011

Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggør i dag Økonomisk Redegørelse, december 2011, der indeholder regeringens vurdering af de økonomiske udsigter frem til og med 2013

20.12.2011

Budgetoversigt 3, december 2011

Budgetoversigt 3, december 2011, giver der giver et overblik over finanslovsaftalerne for 2012 samt en status for statens finanser og de offentlige finanser.

24.08.2011

Økonomisk Redegørelse, august 2011

Den forventede vækst i BNP er nedjusteret til 1,3 pct. i 2011 mod 1,9 pct. i majredegørelsen. I 2012 ventes en stigning i BNP på 1,8 pct., hvilket er på linje med vurderingen i maj. Nedjusteringen i 2011 afspejler især en væsentlig mindre fremgang i privatforbruget og svækkede udsigter for den internationale økonomi.

24.08.2011

Ny vækst og styr på pengene - finanslovforslaget 2012

Danmark blev i 2008 – sammen med resten af verden – ramt af den værste økonomiske krise i mange år. Regeringens mål har været klart. Danmark skal styres så skånsomt gennem krisen som muligt, og de menneskelige omkostninger begrænses. Det er baggrunden for de massive lempelser af den økonomiske politik i 2009 og 2010.

19.08.2011

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Danskerne bruger deres computere, mobiltelefonerog internettet hver dag. De mange nye digitale muligheder har på kort tid forandret hverdagen for mange borgere og
virksomheder. På samme måde i den offentlige sektor, hvor Danmark er blandt de lande i verden, der er kommet længst med at bruge it og ny teknologi til at forny og
forbedre velfærdssamfundet.