13.12.2012

Økonomisk Redegørelse, december 2012

Udsigt til en jævn vending i dansk økonomi i de kommende år efter et år med tilbagegang præget af statsgældskrisen i de sydlige eurolande – prognose for 2012-14

08.10.2012

Gode grunddata til alle - en kilde til vækst og effektivisering

Det offentlige registrerer en række grundlæggende oplysninger om borgere, virksomheder, fast ejendom, bygninger, adresser mv. Oplysningerne betegnes grunddata og anvendes overalt i den offentlige sektor. Genbrug af grunddata af høj kvalitet er en væsentlig forudsætning for, at myndighederne kan varetage deres opgaver korrekt og effektivt på tværs af enheder, forvaltninger og sektorer.

28.06.2012

Statens selskaber 2012

Hovedformålet med Statens selskaber 2012 er at give en samlet redegørelse for udviklingen i de selskaber, som staten helt eller delvist ejer. Ved udgangen af 2011 ejede staten aktier i 19 aktieselskaber, tre selvstændige offentlige virksomheder samt to interessentskaber.

29.05.2012

Danmark i arbejde - Skattereform

Regeringen ønsker at gennemføre en skattereform, der skaber ny vækst og flere job, og som sikrer, at almindelige lønmodtagere får mere ud af at arbejde. Reformen bidrager både til en hurtigere genopretning efter krisen og til at løse de langsigtede udfordringer for dansk økonomi.