18.12.2013

Budgetvejledning 2014

Budgetvejledning 2014 erstatter Budgetvejledning 2011 og gælder fra og med finansåret 2014. Baggrunden for udstedelsen af den nye budgetvejledning er primært vedtagelsen af budgetloven og det heraf følgende nye system med udgiftslofter og udgiftskontrol.

12.12.2013

Økonomisk Redegørelse, december 2013

Dansk økonomi viser tegn på bedring. Det går ikke hurtigt, men det går fremad. Beskæftigelsen stiger, og store dele af erhvervslivet er i vækst. Euroområdet ser ud til at være stabiliseret og er begyndt at tage små skridt fremad. Det er en forudsætning for genopretningen af dansk økonomi og bestyrker optimismen, men vækstprognosen er fortsat præget af en vis usikkerhed. Det fremgår af Økonomisk Redegørelse.

30.09.2013

Digital velfærd - en lettere hverdag

Digitale velfærdsydelser og services gør det muligt at skabe i dag. Samtidig kan vi få en mere produktiv og innovativ offentlig sektor, der leverer service af høj kvalitet.

27.08.2013

Økonomisk Redegørelse, august 2013

Optimismen og troen på fremgang breder sig både i Danmark og udlandet. Det peger mod en højere efterspørgsel i den kommende tid både fra danske forbrugere og virksomheder og fra udlandet. Dermed styrkes mulighederne for en vending i dansk økonomi i andet halvår 2013.

27.08.2013

Vækst og balance, finanslovforslaget 2014

Den internationale økonomiske krise har sat sine spor på den danske økonomi. Særligt i årene 2008 og 2009 gik mange private arbejdspladser tabt, og ledigheden voksede.

02.07.2013

Fordeling og incitamenter 2013

Danmark er blandt de lande i verden, hvor indkomstforskellene er mindst. Sådan har det været gennem årtier, samtidig med at der er gennemført reformer af skattesystemet og indkomstoverførslerne for at tilskynde flere til at arbejde. Analyser i Fordeling og incitamenter 2013 bidrager med ny viden om forskelle i indkomster, levevilkår og om, hvordan reformer virker.