18.12.2015

Budgetvejledning 2016


Budgetvejledning 2016 erstatter Budgetvejledning 2014 og gælder fra og med finansåret 2016. Baggrunden for udstedelsen af den nye budgetvejledning er primært Rigsrevisionens beretning om aktstykker om investeringsprojekter samt reglerne for opsparing, der efter indførelsen af budgetlovens udgiftslofter og udgiftskontrol, ikke længere er tidssvarende.

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledningen omfatter regler for bl.a. opsparing, it-projekter, ejendomssalg og forelæggelser for Folketingets Finansudvalg.

Cirkulære om Budgetvejledning 2016 kan læses her.

Der er primo 2019 indført ændringer til en række punkter i Budgetvejledning 2016 ved cirkulære.

Cirkulæret om ændringer til Budgetvejledning 2016 kan læses her. 

Publikationer