19.02.2015

Finanslov for finansåret 2015


Finansloven for 2015 blev vedtaget af Folketinget d. 18. december 2014. Formelt er det finanslovforslaget for 2015 i kombination med de vedtagne ændringsforslag, der er juridisk gældende som grundlag for disponeringen af indtægter og udgifter i staten i finansåret 2015.

Finanslov for 2015

Hvert år udgives den ajourførte finanslov, som er en sammenskrivning af finanslovforslaget og de vedtagne ændringsforslag. Publikationen anvendes som et arbejdsredskab, men har således ikke juridisk gyldighed. 

Der er mulighed for at downloade hele finansloven for 2015 (omkring 3.400 sider) eller ministerhæfter for hver paragraf.

Finanslov (fuld version)

Finanslov for finansåret 2015 - samlet version [8.441 KB]

Oversigter
Oversigt over udgiftslofter for stat, kommuner og regioner
Hovedoversigt

Ministerhæfter
§ 1. Dronningen
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.
§ 3. Folketinget
§ 5. Statsministeriet
§ 6. Udenrigsministeriet
§ 7. Finansministeriet
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet
§ 9. Skatteministeriet
§ 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet
§ 11. Justitsministeriet
§ 12. Forsvarsministeriet
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
§ 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
§ 17. Beskæftigelsesministeriet
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet
§ 20. Undervisningsministeriet
§ 21. Kulturministeriet
§ 22. Kirkeministeriet
§ 23. Miljøministeriet
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
§ 28. Transportministeriet
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
§ 35. Generelle reserver
§ 36. Pensionsvæsenet
§ 37. Renter
§ 38. Skatter og afgifter
§ 40. Genudlån mv.
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)
§ 45. Bevillingsparagraffen

Publikationer