30.08.2016

Et stærkere Danmark - JobReform


Det er en hovedprioritet for regeringen, at flere skal i job, og færre skal forsørges af det offentlige. Flest muligt skal være en del af arbejdsfællesskabet. Og det skal kunne betale sig at arbejde.

Et stærkere Danmark - JobReform

Vi skal skabe en mere rimelig balance mellem dem, der går på arbejde, og dem, der ikke gør. Gevinsten ved at arbejde skal være større – især for dem med de mindste arbejdsindkomster. 

Det er ikke bare et spørgsmål om økonomi. For regeringen er der en selvstændig værdi i, at den enkelte får mulighed for at bidrage aktivt på en arbejdsplads. At den enkelte kan forsørge sig selv og sin familie. Samtidig styrker det også samfundet. En høj beskæftigelse er en forudsætning for et stærkt og sundt samfund, hvor alle bidrager med det, de kan. En høj beskæftigelse styrker vores sammenhængskraft. 


Publikationer