31.08.2017

2025-forløb og reformudspil


I forlængelse af regeringens udspil til Jobreformens fase II og erhvervs- og iværksætterudspil offentliggøres et mellemfristet reformforløb, som belyser virkningen af regeringens udspil på blandt andet skatte- og udgiftstrykket frem mod 2025 samt bidraget til indfrielse af regeringens vækstmålsætning. I reformforløbet vises ligeledes en oversigt over det finanspolitiske råderum inkl. regeringens udspil.

Publikationer