31.08.2017

Opdateret 2025-forløb


Sammen med regeringens finanslovforslag for 2018 offentliggøres en opdateret mellemfristet fremskrivning for dansk økonomi frem mod 2025. Fremskrivningen danner grundlag for fastsættelsen af udgiftslofterne for 2021.

Opdateret 2025-forløb

Hent publikation

Publikationer