02.02.2018

Finanslov for 2018


Finansloven for 2018 blev vedtaget af Folketinget d. 22. december 2017. Formelt er det finanslovforslaget for 2018 i kombination med de vedtagne ændringsforslag, der er juridisk gældende som grundlag for disponeringen af indtægter og udgifter i staten i finansåret 2018.

Den trykte finanslov er først tilgængelig d. 27. februar 2018.

Publikationer