02.10.2019

Forslag til finanslov for finansåret 2020


Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte forslag til finanslov for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Lovforslaget er en ændret fremsættelse af det i august teknisk fremsatte finanslovforslag og afspejler regeringens politiske prioriteringer. Regeringen fremsætter således forslag til finanslov for 2020 onsdag d. 2. oktober 2019.

Forslag til finanslov for finansåret 2020

Finanslovforslaget består af tekst og anmærkninger. Anmærkningerne er specifikationer og bemærkninger til de enkelte konti på de såkaldte ministerparagraffer og fællesparagraffer (dvs. reserver, skatter, renter mv.). Endvidere indgår en række oversigter, en kortfattet beskrivelse af budget- og bevillingssystemet, en opslagsvejledning samt ordforklaringer.

Der er mulighed for at downloade hele forslaget til finanslov for 2020 (3.600 sider) eller ministerhæfter for hver paragraf/hvert afsnit.

Finanslovforslag (fuld version)
Finanslovforslag for 2020 - fuld version [11.744 KB]

Oversigter
Oversigt over udgiftslofter for stat, kommuner og regioner
Hovedoversigt
Oversigtstabeller 

Finanslovforslagets opbygning
Om finanslovforslagets opbygning

Ministerhæfter
§ 1. Dronningen
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.
§ 3. Folketinget
§ 5. Statsministeriet
§ 6. Udenrigsministeriet
§ 7. Finansministeriet
§ 8. Erhvervsministeriet
§ 9. Skatteministeriet
§ 11. Justitsministeriet
§ 12. Forsvarsministeriet 
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet
§ 17. Beskæftigelsesministeriet
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet
§ 20. Børne- og Undervisningsministeriet
§ 21. Kulturministeriet
§ 22. Kirkeministeriet
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet
§ 28. Transport- og Boligministeriet
§ 29. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
§ 35. Generelle reserver
§ 36. Pensionsvæsenet
§ 37. Renter
§ 38. Skatter og afgifter
§ 40. Genudlån mv.
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)
§ 45. Bevillingsparagraffen

Finanslovsdatabasen
Klik her for at få adgang til finanslovsdatabasen. I Finanslovsdatabasen er det muligt at definere egne tabeller indeholdende udtræk af bevillingerne fra finansloven og tillægsbevillingsloven for et finansår.

Adgang til tidligere finanslove
Tidligere års finanslovforslag mv. findes her.

Publikationer