15.05.2018

National strategi for cyber- og informationssikkerhed

I Danmark oplever vi i disse år ligesom resten af verden, at den teknologiske udvikling går hurtigere og hurtigere, at vi i stigende grad forbindes via digitale løsninger, og at vi alle – myndigheder, virksomheder og borgere – bliver stadigt mere afhængige af internettet, og de muligheder det bringer.

24.04.2018

Danmarks Nationale Reformprogram 2018

Dansk økonomi er inde i en periode med stabil vækst og stigende beskæftigelse. Der har været vækst i BNP på omkring 2 pct. de seneste to år, og der er udsigt til fortsat fremgang i de kommende år. Dermed har dansk økonomi taget fat på en højkonjunktur. Højkonjunkturen vil kunne vare flere år, men er afhængig af en tilstrækkelig tilgang af arbejdskraftressourcer. Reformer vil bidrage til at skabe plads til yderligere, holdbar jobvækst.

24.04.2018

Danmarks Konvergensprogram 2018

Dansk økonomi er inde i en periode med stabil vækst og stigende beskæftigelse. Der har været vækst i BNP på omkring 2 pct. de seneste to år, og der er udsigt til fortsat fremgang i de kommende år. Dermed har dansk økonomi taget fat på en højkonjunktur.

02.02.2018

Finanslov for 2018

Finansloven for 2018 blev vedtaget af Folketinget d. 22. december 2017. Formelt er det finanslovforslaget for 2018 i kombination med de vedtagne ændringsforslag, der er juridisk gældende som grundlag for disponeringen af indtægter og udgifter i staten i finansåret 2018.

Den trykte finanslov er først tilgængelig d. 27. februar 2018.

17.01.2018

Erfaringsopsamling - Bedre balance

Den 1. oktober 2015 præsenterede den daværende Venstre-regering en plan for en geografisk flytning af knap 3.900 statslige arbejdspladser.

Der er i oktober 2017 indhentet erfaringer fra alle de institutioner, som var omfattet af flytningen.

I erfaringsopsamlingen beskrives ministeriernes erfaringer med etablering af statslige arbejdspladser uden for hovedstadsområdet.