30.08.2017

Sammen om fremtidens virksomheder - erhvervs- og iværksætterudspil

Danmark er et lille land. Alligevel er vi hjemsted for globale erhvervssucceser, der vækker respekt i udlandet og skaber mange tusinde job i Danmark. Det er succeser, der spænder vidt. Danske virksomheder har vokset sig til globale giganter inden for eksempelvis medicin, legetøj, energi, fødevarer og shipping. Vi skal give plads til flere af sådanne succeser.

28.08.2017

Vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger

Samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger bruges til at tilvejebringe en systematisk kvantificering af samtlige fordele og ulemper, der er ved tiltag som fx et investeringsprojekt eller en ændring af offentlig regulering.

30.06.2017

Statens selskaber 2017

Hovedformålet med Statens Selskaber 2017 er at give en samlet redegørelse for udviklingen i de selskaber, som staten helt eller delvist ejer. Ved udgangen af 2016 ejede staten aktier i 17 aktieselskaber, otte selvstændige offentlige virksomheder og tre interessentskaber. Vækstfonden og Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) indgår i publikationen. Begge to er offentlige institutioner, der på mange måder drives som selskaber.

27.06.2017

Report for the Voluntary National Review

The 2030 Agenda and 17 SDGs together constitute a vision for our world and planet and a call to action. Delivering on this promise will require an enormous effort, and rightfully so. Lack of ambition is not an option when it comes to our people’s and planet’s collective well-being.

02.06.2017

Klogere indkøb, mere velfærd

Hvert år indkøber den offentlige sektor varer og tjenesteydelser for ca. 300 mia. kr. Det svarer til cirka 14 pct. af bruttonationalproduktet og udgør dermed en stor del af den offentlige økonomi. Indkøbet har stor betydning for mange borgere, der modtager services eller produkter fra det offentlige, og for de virksomheder, som det offentlige handler med.

30.05.2017

Vækst og velstand 2025

Danmark har en økonomi, som de fleste andre lande misunder os. Vores arbejdsløshed er lav. Vores offentlige gæld er under kontrol. Og Danmarks økonomiske fremtid ser lys ud, hvis vi fortsætter ad det spor, vi har lagt.

30.05.2017

Flere år på arbejdsmarkedet

Det skal være mere attraktivt for seniorer at blive længere på arbejdsmarkedet, og det skal kunne betale sig at spare op til pension. Sådan lyder hovedbudskaberne i det tilbagetrækningsudspil, som regeringen har fremlagt.