04.07.2008

Indkomstudvikling og -fordeling i Danmark 1983-2005


Dette notat beskriver indkomstudviklingen i Danmark i perioden fra 1983 frem til
2005, som aktuelt er det seneste år, for hvilket der findes detaljerede indkomstoplysninger.


I 2004 og 2005 er de disponible realindkomster for hele befolkningen i gennemsnit
steget med henholdsvis 4,4 pct. og 3,2 pct. Det er en væsentlig højere årlig vækst end
i de foregående godt 20 år. Fra 1983 til 2003 voksede indkomsterne således i gennemsnit
med 1,3 pct. om året.

Alle grupper på og udenfor arbejdsmarkedet har i 2005 fået en stigning i de reale disponible
indkomster – ligesom det var tilfældet i 2004.

I 2005 har indkomstfremgangen været størst for den ældre del af befolkningen –
herunder folkepensionister og efterlønsmodtagere – samt selvstændige. Disse grupper
har således i gennemsnit haft en højere indkomstvækst i 2005 end resten af befolkningen.
Det skal blandt andet ses i sammenhæng med, at indkomstvæksten i
2005 især skyldes stigende kapitalindkomster (herunder aktieindkomst og afkast af
egen bolig), og at kapitalindkomsten (som ikke omfatter afkast af pensionsopsparing)
typisk udgør en større andel af den disponible indkomst for de ældre på grund af højere
(netto)formue.

I 2004 skyldtes indkomstvæksten derimod især stigende personlige indkomster og
lavere indkomstskat, og indkomstvæksten i 2004 var derfor større for de beskæftigede
end for resten af befolkningen.


Indkomstudviklingen og -fordelingen i Danmark 1983-2005

Publikationer