Velkommen til Velfærdsspillet


Velfærdskommissionen har udviklet et Velfærdsspil. Spillet går ud på at skabe sammenhæng i den offentlige sektors økonomi i år 2040. Formålet med spillet er at anskueliggøre størrelsen af den udfordring, velfærdssamfundet står overfor, og hvor meget forskellige mulige reformer kan bidrage med.

I spillet kan du finde svar på spørgsmål som: 

  • Hvordan kan der blive råd til folkepension i 2040? 
  • Eller hvad sparer man ved at afskaffe efterlønnen? 
  • Og hvor meget koster det at øge undervisningen og forskningsindsatsen?

Spillet er let at bruge, og det forklarer selv formål og spilleregler. Det eneste, der kræves, er, at du har installeret Microsoft Excel på din computer, men du behøver ikke at have kendskab til hvordan Excel bruges.

Sådan downloader du spillet
Højreklik på linket nedenfor og gem filen på din computer. (Vælg "Gem destination som ..." - ikke Åbn) og start spillet ved at dobbeltklikke på den downloadede fil, Velfaerdsspil.xls.

Når du åbner spillet, får du en advarsel om, at programmet indeholder makroer. Her skal du vælge "med makroer" for at kunne anvende spillet.

Hvis spillet ikke vil starte, så kan det være fordi du skal ændre indstillingen af makrosikkerhed i Excel. Det gør du ved at åbne Excel, og under Funktioner/Makro/Sikkerhed/Sikkerhedsniveau angive enten "Lav" eller "Mellem" som makrosikkerhed.

Hvis skærmen "fryser" mens du bruger spillet, kan det i nogle tilfælde hjælpe at indstille computeren til at bruge "." som decimaltegn i stedet for ",". Det gør du under Start/Kontrolpanel/Internationale og sproglige indstillinger ved fx. at vælge engelsk som sprog.

Held og lykke med spillet!

    Publikationer