19.12.2018

Mod på livet - vejene til uddannelse og job


Med dette udspil ønsker regeringen at justere og ændre på en række strukturer og regler, der tilsammen skal gøre alle unges vej til uddannelse og job bedre – uanset om man stryger lige gennem gymnasiet, eller om man har brug for lidt ekstra støtte til at komme i gang eller videre.

23.10.2018

Digital service i verdensklasse

Danmark er i dag helt i front, når det gælder digitaliseringen af den offentlige sektor. Faktisk er vi intet mindre end verdens bedste. Førstepladsen blev tildelt i sommer af FN, som hvert andet år foretager en måling af den offentlige digitalisering blandt verdens lande. Digitaliseringen har gjort hverdagen nemmere for danskerne, som i høj grad har taget fx NemID, forskuds- og årsopgørelser på skat.dk og andre digitale løsninger til sig. Men Danmark oplever ligesom resten af verden, at den digitale udvikling går stadigt hurtigere og fører nye muligheder og udfordringer med sig.

06.10.2018

Sammen med borgeren - en helhedsorienteret indsats

I Danmark har vi på mange måder et af verdens bedste velfærdssamfund. Alligevel er der mennesker, som hver dag falder igennem systemerne. Mennesker, som står uden for arbejdsmarkedet og hver dag kæmper med betydelige sociale, uddannelses- og sundhedsmæssige problemer.

04.09.2018

Færre regler og mindre bureaukrati

Det er ude i virkeligheden, at de bedste idéer opstår. Det er der, at vejen til de gode løsninger, der kan skabe bedre sammenhæng og sætte borgeren i centrum, bliver lagt. Derfor har regeringen igennem mere end et år i dialog med blandt andet medarbejdere, ledere og borgere samlet inspiration til, hvordan den offentlige sektor kan fornyes, så vi kan skabe bedre kvalitet og sammenhæng i velfærden.

30.08.2018

Forslag til finanslov for finansåret 2019

Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte forslag til finanslov for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Da finansåret følger kalenderåret, skal forslaget fremsættes inden udgangen af august. Regeringen fremsætter således forslag til finanslov for 2018 torsdag d. 30. august 2018 kl. 11.

30.08.2018

Opdateret 2025-forløb: Grundlag for udgiftslofter 2022

Sammen med regeringens finanslovforslag for 2019 offentliggøres en opdateret mellemfristet fremskrivning for dansk økonomi frem mod 2025. Fremskrivningen danner grundlag for fastsættelsen af udgiftslofterne for 2022. I fremskrivningen er budgetlovens underskudsgrænse for strukturelle underskud og de mellemfristede mål og sigtepunkter for den strukturelle saldo overholdt.