02.02.2018

Finanslov for 2018

Finansloven for 2018 blev vedtaget af Folketinget d. 22. december 2017. Formelt er det finanslovforslaget for 2018 i kombination med de vedtagne ændringsforslag, der er juridisk gældende som grundlag for disponeringen af indtægter og udgifter i staten i finansåret 2018.

Den trykte finanslov er først tilgængelig d. 27. februar 2018.

17.01.2018

Erfaringsopsamling - Bedre balance

Den 1. oktober 2015 præsenterede den daværende Venstre-regering en plan for en geografisk flytning af knap 3.900 statslige arbejdspladser.

Der er i oktober 2017 indhentet erfaringer fra alle de institutioner, som var omfattet af flytningen.

I erfaringsopsamlingen beskrives ministeriernes erfaringer med etablering af statslige arbejdspladser uden for hovedstadsområdet.

21.12.2017

Vejledning om tilsynet med Statens It

Statsrevisorerne har i november 2016 fundet det ”væsentligt, at Finansministeriet præciserer ansvaret for tilsynet med it-sikkerheden for de it-systemer, som drives af Statens It.” Dette som følge af Rigsrevisionens beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører, som påpegede, at der var udfordringer i myndighedernes styring af deres it-leverandører.

12.12.2017

Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Hver dag går over 180.000 medarbejdere på arbejde på en af de mere end 1.000 statslige arbejdspladser i Danmark for at gøre en forskel for samfundet og for borgerne. Årligt får medarbejderne i staten samlet set mere end 90 mia. kroner i løn. De lønkroner skal anvendes på den mest motiverende og værdiskabende måde og på en måde, der understøtter kerneopgaven til gavn for velfærdssamfundet.

06.12.2017

Handlingsplan for fremme af danskere i EU

Danmark ventes inden for en kort årrække at blive underrepræsenteret i EU-institutionerne. Med færre danskere i EU svækkes mulighederne for at få indsigt og indflydelse. Regeringen styrker derfor indsatsen for at få flere danskere ansat ved EU-institutionerne.

21.11.2017

Et solidt it-fundament - strategi for it-styring i staten

Regeringen har med Sammenhængsreformen sat et klart mål: Vi skal have en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor. Det kræver udvikling og forandring på flere fronter. Det kræver nytænkning og mod til at gøre ting på nye måder. Det kræver en digital omstilling. Det kræver lovgivning, som er digitaliseringsklar. Det kræver, at der er styr på udviklingen og driften af it-fundamentet i den offentlige sektor.