28.04.2017

Danmarks Konvergensprogram 2017

Dansk økonomi er inde i et opsving. BNP er vokset siden 2009, og der er udsigt til yderligere fremgang i både produktion og beskæftigelse. På den baggrund nærmer dansk økonomi sig en situation med en normal kapacitetsudnyttelse, og der er risiko for egentlige kapacitetsbegrænsninger i de kommende år. Væksten vurderes i de kommende år at være stabil, men forholdsvis moderat. Det skal blandt andet ses i lyset af en svag produktivitetsudvikling.

04.04.2017

Sammenhængsreform: Borgeren først - en mere sammenhængende offentlig sektor

Danmark har et af verdens bedste velfærdssamfund. Gennem generationer har vi i fællesskab opbygget en velfungerende offentlig sektor med mange fagligt dygtige og engagerede medarbejdere. Men vi har også en stor og kompleks offentlig sektor, hvor vi år for år har lagt lag på lag af regulering og nye opgaver.

08.02.2017

Finanslov for 2017

Finansloven for 2017 blev vedtaget af Folketinget d. 15. december 2016. Formelt er det finanslovforslaget for 2017 i kombination med de vedtagne ændringsforslag, der er juridisk gældende som grundlag for disponeringen af indtægter og udgifter i staten i finansåret 2017.

29.01.2017

Regeringens kasseeftersyn på it-området

På baggrund af den tidligere Venstre-regerings regeringsgrundlag af juni 2015 er der foretaget et kasseeftersyn af det statslige it-område, som har haft til formål at afdække eventuelle udgiftspolitiske og styringsmæssige udfordringer på it-området. Eftersynet er gennemført med afsæt i fire delområder: statens samlede it-omkostninger, it-projekter over 5 mio. kr., kritiske it-systemer samt kvaliteten af it-opgavevaretagelsen.

30.08.2016

Forslag til finanslov for finansåret 2017

Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte forslag til finanslov for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Da finansåret følger kalenderåret, skal forslaget fremsættes inden udgangen af august. Regeringen fremsætter således forslag til finanslov for 2017 tirsdag d. 30. august 2016 kl. 11.

30.08.2016

Et stærkere Danmark - Vækst 2016

Danmark har grundlæggende en sund økonomi med et højt velstandsniveau og en lav ledighed. Men vi har samtidig udfordringer, der skal tages hånd om, hvis vi vil bevare vores velstand på et højt niveau.