Forslag til finanslov 2017

Et trygt Danmark

Danmark skal også fremover være et sikkert og trygt land at leve i. Derfor vil regeringen styrke den nationale sikkerhed og kampen mod kriminalitet på flere fronter.

Politi

Sikkerhedspulje
Vi skal sikre, at der er midler til at bekæmpe truslerne mod vores nationale sikkerhed. Derfor vil regeringen oprette en sikkerhedspulje, som tilføres 800 millioner kroner fuldt indfaset i 2019 via finanslovforslaget for 2017 og prioritering i 2025-planen.

Puljen skal bruges til tryghedsskabende initiativer inden for politi, forsvar, terrorbekæmpelse, sikkerhed mv. Den kan løbende udmøntes af aftalepartierne på området. 

Udspil om ungdomskriminalitet 
Ungdomskriminaliteten har været faldende i næsten ti år, men er stadig et område, der kræver opmærksomhed.

For trods den glædelige udvikling er der fortsat en hård kerne af unge kriminelle, der begår alvorlig kriminalitet. Det er uacceptabelt, og det skal have mærkbare konsekvenser. 

Der skal være større spillerum til at skræddersy den sanktion, der er mest effektiv i den konkrete sag – også selvom den unge er under 15 år.

 Derfor vil regeringen afsætte 70 millioner kroner årligt i 2017-2020 til en indsats mod ungdomskriminalitet.

Pulje til strafskærpelser
Regeringen har fra første dag ført en konsekvent retspolitik. I sidste folketingsår blev straffen i forhold til voldtægt og pædofili skærpet. 

Som opfølgning afsætter regeringen 90 millioner kroner i perioden 2017-2020 til en pulje til strafskærpelser. Midlerne kan eksempelvis udmøntes til hårdere straffe i sager om alvorlig personfarlig kriminalitet eller indbrud.  

Indsats mod parallelsamfund
Vi vil forstærke indsatsen mod parallelsamfund. Der skal sættes ind over for de grupper af indvandrere og flygtninge, der mangler respekt for dansk lovgivning og lever efter egne normer, regler og værdier med stærk social kontrol.

Vi vil også styrke indsatsen mod radikalisering. Regeringen vil derfor fremlægge en national handlingsplan med en samlet og koordineret indsats for forebyggelse af radikalisering og ekstremisme i Danmark.

Indsatsen mod parallelsamfund og handlingsplanen mod forebyggelse af radikalisering og ekstremisme vil blive præsenteret i forbindelse med regeringens oplæg til udmøntning af satspuljen for 2017.


Et trygt Danmark


  • Tryghedspulje: Der afsættes 0,1 mia. kr. i 2017, 0,2 mia. kr. i 2018 og 0,3 mia. kr. årligt i 2019-2020 til en tryghedspulje. I kombination med regeringens prioriteringer i 2025-planen afsættes der samlet set 0,1 mia. kr. i 2017, 0,5 mia. kr. i 2018 og 0,8 mia. kr. årligt i 2019-2020 til tryghedspuljen.
  • Ungdomskriminalitet: Regeringen vil prioritere 70 mio. kr. årligt i 2017-2020 til en indsats mod ungdomskriminalitet.
  • Strafskærpelser: Regeringen afsætter 90 mio. kr. i perioden 2017-2020 til en pulje til strafskærpelser. Midlerne kan eksempelvis udmøntes til hårdere straffe i sager om alvorlig personfarlig kriminalitet eller indbrud.
  • Indsats mod parallelsamfund: Regeringen vil forstærke indsatsen mod parallelsamfund og fremlægge en national handlingsplan med en samlet og koordineret indsats for forebyggelse af radikalisering og ekstremisme i Danmark.