Forslag til finanslov 2017

Lavere asyltilstrømning og færre udgifter

I de første syv måneder af 2016 har omtrent 4.700 personer søgt asyl i Danmark, og i de seneste fem måneder har tallet været under 500 personer per måned.

Grænseovergang

Det er betydeligt færre end forventet på finansloven for 2016, hvor der er budgetteret med, hvad der svarer til omkring 2.100 asylansøgere månedligt.

Færre flygtninge fremover
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har på den baggrund nedjusteret skønnet for det årlige antal af asylansøgere til 10.000 fra 2016 og frem. 

 Det er fortsat et højt niveau i historisk perspektiv, men samtidig langt under de 25.000 personer, som man budgetterede med på finansloven for 2016. Udviklingen går i den rigtige retning. 

Målrettet indsats
Lige siden regeringen trådte til sidste år, har den arbejdet hårdt for at håndtere flygtninge- og migrationskrisen, der har påvirket hele Europa. 

 Blandt andet er integrationsydelsen blevet indført, ligesom der er gennemført en lang række stramninger af udlændingepolitikken. Til sammen har det gjort Danmark til et markant mindre attraktivt land at søge asyl i.

Flere penge til nærområder og velfærd
Det nye skøn betyder, at asyludgifterne fremover skønnes lavere end hidtil ventet. De offentlige udgifter på asylområdet i 2017 skønnes samlet set at være cirka 3 milliarder kroner lavere end forventet på finansloven for 2016. 

Det frigør penge, der kan bruges andre steder.

Vi kan hjælpe mere i flygtningenes nærområder. Vi opprioriterer indsatsen i nærområderne med i alt 1 mia. kr. i 2016 og 2017, og i alt afsættes der over de to år 4,7 milliarder kroner. 

Det er det højeste beløb nogen dansk regering har afsat til nærområdeindsatsen på en finanslov. 

Midlerne vil blandt andet blive brugt til nærområdeindsatsen i Syrien og dets nabolande. Vi kan altså hjælpe flere flygtninge i deres nærområde, fordi der er kommet færre til Danmark. 

Samtidig giver det faldende antal asylansøgere plads til, at vi styrker kernevelfærden og afsætter penge til at øge trygheden og sikkerheden i Danmark.