Forslag til finanslov 2018

Flere penge til sundhed og ældre

Et trygt Danmark handler også om at sikre et stærkt sundhedsvæsen. Derfor vil regeringen prioritere penge til en velfærdsreserve, som skal målrettes sundheds- og ældreområdet.

En ældre og yngre kvinde

Velfærdsområdet er en høj prioritet for regeringen. Danskerne skal føle sig trygge, når de sender deres børn i skole og daginstitution, når ældre får besøg af hjemmeplejen, og når vi bliver syge og skal til lægen eller på sygehuset.  

Derfor prioriteres i alt 2,6 mia. kr. i 2018 til initiativer, som styrker kernevelfærden.

Velfærdsreserve

Det er vigtigt for regeringen, at alle patienter oplever en personlig og professionel service, når de selv eller deres nærmeste har brug for hjælp fra sundhedsvæsenet. 

Derfor bliver der afsat 500 mio. kr. om året til en velfærdsreserve, som primært skal styrke sundheds- og ældreområdet. Som en del af et kommende sundhedsudspil vil regeringen bl.a. følge op på udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Styrket kernevelfærd i kommuner og regioner
Regeringen styrker også kernevelfærden med flere penge til kommuner og regioner, som med forårets økonomiaftaler har fået et markant løft af den borgernære velfærd og sundhedsområdet på i alt 1,3 mia. kr. i 2018.

Pengene skal blandt andet bruges til at sikre en værdig og omsorgsfuld ældrepleje i kommunerne og til kvalitetsudvikling af sundhedsvæsenet i regionerne. 

Regeringen har også besluttet, at reglerne om dokumentation på ældre- og dagtilbudsområdet skal kigges efter i sømmene, så personalet kan bruge mere tid med borgerne og mindre tid på bureaukrati. 

En hjælpende hånd til socialt udsatte
Sårbåre og udsatte borgere skal have ekstra støtte til at klare sig bedst muligt i livet og kunne tage vare på sig selv.  

I 2018 er der afsat ca. 770 mio. kr. til initiativer i satspuljen, som bl.a. skal få flere på kanten af samfundet ind på arbejdsmarkedet, give ekstra hjælp til de svageste ældre, sikre ekstra støtte i hverdagen til personer med psykiske lidelser, og så skal der mere fokus på børnenes trivsel i skilsmissesager. 

Styrket kernevelfærd


Reserver til velfærd med fokus på sundhed og ældre
Regeringen vil løfte velfærden med 500 mio. kr. årligt. 


Flere midler til kommuner og regioner
Regeringen og KL er med aftalen om kommunernes økonomi for 2018 enige om, at den kommunale serviceramme løftes med 0,8 mia. kr. i 2018. Aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi løfter sundhedsudgifterne med 0,5 mia. kr. i 2018


Støtte til socialt udsatte
Med satspuljen målrettes ca.770 mio. kr. til socialt udsatte. Pengene er sat af til en række initiativer på social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. 


Skattefritagelse af daginstitutioner
Der prioriteres 23 mio. kr. årligt til skattefritagelse af selvejende daginstitutioner, fritidshjem og klubber. Heraf skønnes ca. 6 mio. kr. at vedrøre frie grundskoler, der driver privatinstitutioner og private pasningsordninger.