Aftale om finansloven for 2015

1 mia. kr. til flere pædagoger

Flere pædagoger i børnehave, vuggestue og andre dagtilbud.

Børn leger med blade

Regeringen, Enhedslisten og SF er enige om at dagtilbud – altså blandt andet børnehaver, vuggestuer og dagpleje – spiller en central rolle i børns trivsel, udvikling og læring. Et dagtilbud af høj kvalitet har stor betydning for, hvordan børnene klarer sig senere hen i livet.

Med aftalen om finansloven for 2015 afsættes der permanent 250 mio. kr. årligt – det vil sige 1 mia. kr. i perioden 2015-2018 til at løfte kvaliteten i dagtilbuddene gennem flere pædagoger og andet pædagogisk personale på området.

Pengene vil blive fordelt til kommunerne via en ansøgningspulje. Her skal den enkelte kommune forpligte sig til at bruge pengene til mere pædagogisk personale i daginstitutioner eller dagplejen. I dagplejen kan pengene anvendes til bedre vikardækning og øget pædagogisk sparring.

De afsatte midler kommer udover det årlige løft af området på 500 mio. kr., som parterne afsatte i forbindelse med finanslovsaftalen for 2012.