Aftale om finansloven for 2015

Ny kontantydelse

Kontantydelsen er målrettet de personer, som står i den særlige situation, at de har opbrugt retten til dagpenge og ikke kan få kontanthjælp, eller er kun berettiget til nedsat kontanthjælp. De vil have mulighed for at få kontantydelse i en periode, og således være sikret forsørgelse på samme niveau som arbejdsmarkedsydelsen.

Mennesker på gade

Med kontantydelsen sikres der et midlertidigt forsørgelsesgrundlaget til dem, der står uden, og samtidig får ledige mere tid til at søge og finde beskæftigelse, indtil konjunkturerne har normaliseret sig mere.

Unge under 30 år vil dog være stillet på samme måde som kontanthjælpssystemet og vil modtage kontantydelse på ungesats.

Det har fra dag ét været en hovedprioritet for regeringen at holde hånden under beskæftigelsen, gøre mere for personer uden arbejde og gennemføre reformer, som skaber flere job.

Regeringen har handlet aktivt i forhold til den hurtige indfasning af dagpengereformen, som den tidligere regering og Dansk Folkeparti aftalte i 2010. Der er derfor gennemført en række midlertidige tiltag, som giver en mere nænsom indfasning.

Samlet set har regeringen afsat 3,3 mia. kr. til bl.a. forsørgelse og opkvalificering for personer, der opbruger eller er tæt på at opbruge dagpengeretten.

Regeringen, Enhedslisten og SF er enige om at give en ekstra håndsrækning til ledige, der står til helt at stå uden mulighed for offentlig forsørgelse. Regeringen indfører en midlertidig kontantydelse, der sikrer forsørgelsesgrundlaget i en samlet periode på op til tre år for alle, der opbruger retten til dagpenge i løbet af 2015. Disse ledige får derfor mulighed for en længere ydelsesperiode og en målrettet aktiv indsats. Også personer, der opbruger retten til dagpenge i løbet af 2016 og 1. halvår af 2017, vil få en længere ydelsesperiode. Herefter er kontantydelsen udfaset.

Regeringen har nedsat en dagpengekommission, som præsenterer sine anbefalinger i september 2015.