Aftale om finansloven for 2016

Aftalen om finansloven for 2016, der er indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, er en ansvarlig finanslov med klare prioriteringer. Med aftalen investeres der 2,4 mia. kr. mere i sundhed næste år, og der afsættes yderligere 1 mia. kr. årligt til kommunernes arbejde med en værdig ældrepleje. Registreringsafgiften på personbiler og motorcykler nedsættes til 150 pct., den nominelle grundskyld fastfryses i 2016 og erhvervslivets vilkår forbedres. På denne side kan du læse mere om disse og mange andre tiltag, som indgår i finanslovsaftalen.