Aftale om finansloven for 2017

Kræftplan IV: Et markant løft af kræftbehandlingen

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at løfte indsatsen mod kræft markant. Kræftområdet tilføres i alt 2,2 mia. kr. i 2017-2020.

Ct-scanner

Aftaleparterne er enige om at gennemføre en ny Kræftplan IV, der sikrer et markant løft af kræftbehandlingen i Danmark. Kræftplanen skal øge overlevelsen blandt kræftpatienter og sikre, at man som kræftpatient oplever hurtige, sammenhængende og trygge forløb med plads til egne ønsker. 

Der afsættes i alt godt 1,1 mia. kr. i 2017-2020 til øget kapacitet til diagnostik og behandling og en række tiltag til styrket behandlingskvalitet, patientinddragelse og forebyggelse. 

Prioriteringen kommer ud over tiltag på kræftområdet i Aftale om satspuljen for 2017-2020 for i alt 331 mio. kr. samt tidligere prioriterede løft til kræftudredningen på 680 mio. kr. for 2017-2020.

Øget kapacitet til diagnostik og behandling
Der afsættes i alt 980 mio. kr. i 2017-2020 til øget kapacitet på kræftområdet. Heraf afsættes 500 mio. kr. i 2017-2020 til indkøb af nyt apparatur til at diagnosticere og behandle borgere med kræft. De resterende 480 mio. kr. afsættes til øget behandlingskapacitet på kræftområdet.

Tiltag til styrket behandlingskvalitet, patientinddragelse og forebyggelse

Aftaleparterne er enige om at afsætte i alt 160 mio. kr. i 2017-2020 til en række tiltag til styrket behandling og patientinddragelse, herunder:

  • 22 mio. kr. til udvikling og udbredelse af beslutningsstøtteværktøjer med fokus på kræftpatienter. 
  • 40 mio. kr. til udbredelse af behandling i hjemmet og andre innovative behandlingsformer, der tager højde for patienternes ønsker og behov.
  • 3 mio. kr. til udvikling af mere individuelle pakkeforløb for kræft.
  • 65 mio. kr. til tiltag, der sikrer en høj og ensartet kvalitet i behandlingen, herunder en systematisk og struktureret kompetenceudvikling i kræftkirurgien.
  • 30 mio. kr. til udvikling af nye og målrettede behandlingsformer via et nyt center for kræftbehandling, forskning og udvikling og 1-2 centre for eksperimentel kræftkirurgi. 

Desuden er der med Aftale om satspuljen for 2017-2020 afsat 331 mio. kr. til tiltag på kræftområdet. Det gælder bl.a. midler til forebyggelse, rehabilitering og den palliative indsats i forhold til kræftpatienter.

Løftet af indsatsen mod kræft med Aftale om finansloven for 2017 kommer ud over de bevillinger til sundhedsområdet, som er aftalt med regionerne i økonomiaftalen for 2017.