Sammenhængsreform

Innovationsministeren på danmarksturné

Som en del af arbejdet med Sammenhængsreformen tager innovationsminister Sophie Løhde på turné rundt til alle 98 kommuner og fem regioner.

Sophie Løhde

Her vil hun hente inspiration fra virkeligheden og blive klogere på udfordringer og løsninger i forhold til fornyelse af den offentlige sektor. Her på siden vil det fremover være muligt at følge innovationsministerens tur rundt i landet.


Innovationsministeren har besøgt en lang række kommuner. Besøgene er markeret med grøn farve på kortet nedenfor:

Innovationsminister Sophie Løhde har besøgt 49 kommuner

Klik på links for at læse mere om besøgene:

Listen over besøg er opdateret d. 10. oktober.