Sammenhængsreform

Innovationsministeren på danmarksturné

Som en del af arbejdet med Sammenhængsreformen tager innovationsminister Sophie Løhde på turné rundt til alle 98 kommuner og fem regioner.

Sophie Løhde

Her vil hun hente inspiration fra virkeligheden og blive klogere på udfordringer og løsninger i forhold til fornyelse af den offentlige sektor. Her på siden vil det fremover være muligt at følge innovationsministerens tur rundt i landet.


Innovationsministeren har besøgt en lang række kommuner. Besøgene er markeret med grøn farve på kortet nedenfor:

Innovationsministerens kommunebesøg ultimo december 2017

Læs mere om besøgene i kommunerne


Regionsbesøg

Listen over besøg er opdateret d. 22. december.