Sammenhængsreform

Aabenraa Kommune: Succes skal måles i resultater frem for processer

Aabenraa Kommunes innovative investeringsstrategi på beskæftigelsesområdet var omdrejningspunktet, da innovationsminister Sophie Løhde besøgte Jobcenter Aabenraa mandag den 12. juni.

KIK hedder den og skal halvere antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over tre år, ligesom halvdelen af de flygtninge, der kommer til kommunen, skal være selvforsørgende efter tre år. 

Det er lykkedes Aabenraa Kommune at få flere ledige tættere på arbejdsmarkedet ved bl.a. at nytænke opgaveløsningen og anlægge en mere resultatorienteret indsats. Vi processtyrer alt for meget i den offentlige sektor, og det mærkede jeg også, at flere af de ansatte på jobcentret med rette følte. I Aabenraa Kommune har jeg set, at man er god til at gå nye veje, så proceskrav skal ikke være en blokering for at opnå beskæftigelsesmål, siger Sophie Løhde.

Ministeren hørte bl.a. også om Aabenraa Kommunes om indsats for unge under 25 år, hvor der foregår en fælles visitation mellem en beskæftigelses- og en ydelsessagsbehandler. 

Innovationsminister Sophie Løhde på besøg i Aabenraa ifm. sammenhængsreformen

Innovationsminister Sophie Løhde på besøg i Aabenraa ifm. sammenhængsreformen

Innovationsminister Sophie Løhde på besøg i Aabenraa ifm. sammenhængsreformen


Læs mere om besøget:

Aabenraa.dk: Innovationsminister Sophie Løhde besøgte Jobcenter Aabenraa  

JydskeVestkysten: Løhde lyttede til håb om mindre papirnusseri  

Aabenraa Ugeavis: Minister hentede inspiration i Jobcentret