Sammenhængsreform

Aalborg Kommune: Bedre sammenhæng på vejen fra sygehus til eget hjem

For fem år siden rykkede Aalborg Kommune fysisk ind på sygehuset i Aalborg for at skabe mere sammenhæng og tryghed for borgere, som bliver udskrevet. Og det har både øget kvaliteten for borgerne og nedbragt de samlede sundhedsudgifter.

3. maj åbnede Aalborg Kommunes Udskrivningsenhed derfor dørene for innovationsminister Sophie Løhde for at præsentere eksempler på, hvordan kommunen arbejder med at skabe større sammenhæng hjælpen og støtten til borgerne på vejen fra sygehuset til eget hjem.

Aalborg Kommune er langt fremme i forhold til at hjælpe borgerne tilbage til en velfungerende hverdag, efter de har været indlagt på sygehuset. Alt for mange borgere oplever i dag et usammenhængende forløb i mødet med den offentlige sektor, og derfor er de gode eksempler vigtige bidrag til regeringens arbejde med at skabe mere sammenhæng på tværs af den offentlige sektor, siger innovationsminister Sophie Løhde.

På programmet i Aalborg var blandt andet et oplæg om rehabilitering ved myndighedschef Ove G. Jensen, et oplæg om bedre dokumentation ved Aalborg Kommunes handicapafdeling og et oplæg om tværsektorialt samarbejde i sundhedssektoren, der skal give mere tid til patienten. 


Innovationsminister Sophie Løhde på besøg i Aalborg ifm. sammenhængsreformen


Læs mere om besøget:

Aalborg.dk: Aalborg Kommune inspirerer innovationsministeren til en sammenhængende offentlig sektor 

Midvestavis.dk: Minister fandt inspiration i Aalborg